Nyhet

När du får en läcka på en hydraulslang är det bråttom. Du måste byta ut den. Med nya NixLeak tätar du på 5-10 minuter, minskar stilleståndet och är snabbt på banan igen.

Läs mer på NixLeaks hemsida.